Peregrin sro - Ambulancia klinickej onkológie

Prevencia

“Zaujímaj a staraj sa o svoju budúcnosť, lebo v nej stráviš zvyšok života.”

Podľa zákona 577/2004 má každý pacient nárok na

  1. preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých 1x za 2 roky, alebo 1x ročne, ak je evidovaný ako darca krvi, darca orgánov alebo tkanív

Súčasťou vyšetrenia u pacientov nad 50 rokov alebo u pacientov s pozitívnou rodinnou anamnézou na karcinóm hrubého čreva a konečníka je aj vyšetrenie na prítomnosť krvi v stolici.
Týmto vyšetrením sa dá odhaliť rakovina hrubého čreva a konečníka vo veľmi skorých štádiách, dokonca ešte v pred rakovinových stupňoch ochorenia. Takéto štádium ochorenia sa ľahšie a rýchlejšie lieči, má dobrú prognózu vyliečenia.

  1. preventívnu prehliadku u gynekológa – ženy od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva 1x ročne.

Súčasťou preventívnej prehliadky je komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov a ultrasonografia prsníkov raz za 2 roky.
Súčasťou preventívnej starostlivosti u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu je od veku 30 rokov odber krvi na vyšetrenie tumor markeru Ca 125 raz za 6 mesiacov a u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária odber krvi od 35 rokov veku raz za rok.
Súčasťou preventívnej starostlivosti u gynekológa je aj aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka. Cytológia biologického materiálu z krčka maternice sa vykonáva u žien vo veku 23 – 64 rokov.
RTG mamografia sa vykonáva u žien vo veku 40 – 69 rokov raz za 2 roky.

  1. preventívnu prehliadku u urológa – muži nad 50 rokov raz za 3 roky alebo nad 40 rokov, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytlo ochorenie na Ca prostaty, periodicita je podľa hodnoty PSA

  1. preventívnu prehliadku u gastroenterológa u pacientov nad 50 rokov kolonoskopické vyšetrenie raz za 10 rokov

  1. preventívnu prehliadku u stomatológa u pacientov nad 18 rokov raz ročne

Nečakajte na pozvanie od lekára, ale sami sa iniciatívne informujte o možnosti absolvovania preventívnej prehliadky.