Peregrin sro - Ambulancia klinickej onkológie

Ambulancia klinickej onkológie v Leviciach

Lekár: MUDr. Puškárová Blanka
Sestra: Mgr. Skačanová Helena

Atestovaná klinická onkologička zazmluvnená všetkými zdravotnými poistovňami